Case Law of the Court of Justice of the European Union and the General Court: Reported Period 01.07.2019-01.10.2019

Lorenzo Squintani*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

64 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)105-115
Aantal pagina's11
TijdschriftJournal For European Environmental & Planning Law
Volume17
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2020

Citeer dit