Case Law of the Court of Justice of the European Union and the General Court Reported Period 01.03.2017-01.12.2017: Reported Period 01.03.2017-01.12.2017

Lorenzo Squintani*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

277 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)85-109
Aantal pagina's25
TijdschriftJournal For European Environmental & Planning Law
Volume15
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2018

Citeer dit