Case note: ECLI:NL:RBGEL:2020:4446

  Onderzoeksoutput: Case noteProfessional

  Samenvatting

  Deze annotatie behandelt de ‘kattenmeubel-zaak’. Een Duitse consument koopt bij een Nederlandse webwinkel een kattenmeubel. Er ontstaat een conflict. De consument stapt voor de Nederlandse rechter. Voordat de rechter het geschil inhoudelijk kan beoordelen, moet worden bepaald welk recht van toepassing is. Ofschoon de consument zelf naar Nederlands recht verwijst (art. 4 lid 1 onder a Rome I-VO) gaat de rechter er niet zomaar mee akkoord. In zijn ogen moet art. 6 lid 1 Rome I-VO van toepassing zijn, en daarmee het recht van de gewone verblijfplaats van de consument (Duits recht). Art. 6 lid 1 is van toepassing op consumentenovereenkomsten. Dat zijn overeenkomsten tussen een verkoper en een consument. Verkoper is iemand die zijn commerciële activiteiten ontplooit in, of richt op, het land van de gewone verblijfplaats van de consument. Maar hoe kan de rechter bepalen of dat het geval is?
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)51-53
  Aantal pagina's3
  TijdschriftTijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken
  Volume2021
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - feb-2021

  Rechtszaken

  Gerechtelijke instantieRechtbank Gelderland
  Datum uitspraak19/08/2020
  ECLI IDECLI:NL:RBGEL:2020:4446

  Keywords

  • grensoverschrijdend contracteren
  • internationaal privaatrecht
  • toepasselijk recht
  • consumentenovereenkomst
  • ambtshalve toepassing
  • Rom I-Verordening

  Citeer dit