Case note: ECLI:NL:RBGEL:2020:4446

OnderzoeksoutputProfessional

8 Downloads (Pure)

Samenvatting

Deze annotatie behandelt de ‘kattenmeubel-zaak’. Een Duitse consument koopt bij een Nederlandse webwinkel een kattenmeubel. Er ontstaat een conflict. De consument stapt voor de Nederlandse rechter. Voordat de rechter het geschil inhoudelijk kan beoordelen, moet worden bepaald welk recht van toepassing is. Ofschoon de consument zelf naar Nederlands recht verwijst (art. 4 lid 1 onder a Rome I-VO) gaat de rechter er niet zomaar mee akkoord. In zijn ogen moet art. 6 lid 1 Rome I-VO van toepassing zijn, en daarmee het recht van de gewone verblijfplaats van de consument (Duits recht). Art. 6 lid 1 is van toepassing op consumentenovereenkomsten. Dat zijn overeenkomsten tussen een verkoper en een consument. Verkoper is iemand die zijn commerciële activiteiten ontplooit in, of richt op, het land van de gewone verblijfplaats van de consument. Maar hoe kan de rechter bepalen of dat het geval is?
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)51-53
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken
Volume2021
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - feb-2021

Rechtszaken

Gerechtelijke instantieRechtbank Gelderland
Datum uitspraak19/08/2020
ECLI IDECLI:NL:RBGEL:2020:4446

Keywords

  • grensoverschrijdend contracteren
  • internationaal privaatrecht
  • toepasselijk recht
  • consumentenovereenkomst
  • ambtshalve toepassing
  • Rom I-Verordening

Citeer dit