Case note: ECLI:NL:RVS:2014:1632 (Passeren van gebreken - Groningen): JM 2014/146

Onderzoeksoutput

247 Downloads (Pure)

Samenvatting

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning pas nadat vergunning al is verleend. Passeren van gebrek met behulp van art. 6:22 Awb
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's2
TijdschriftJurisprudentie Milieurecht
StatusPublished - 2014

Citeer dit