Case note: ECLI:NL:RVS:2022:2612

Onderzoeksoutput

Samenvatting

De Afdeling overweegt dat artikel 4.2.4, onder b, van de planregels onder titel 4.2 (bouwregels) is geplaatst. Dit artikel bevat dan ook uitsluitend een bouwvoorschrift op de als “Wonen” aangewezen gronden. Hierdoor is artikel 4.2.4, onder b, slechts van betekenis voor toetsing van aanvragen om een omgevingsvergunning voor bouwen aan het bestemmingsplan. Gelet op artikel 2.22, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen kunnen aan een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen alleen voorschriften worden verbonden die gaan over deze activiteit. Zoals [appellante] ook betoogt, kunnen voorschriften die gaan over de activiteit gebruik niet aan een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, worden verbonden. Dat de categorieën van weggebruikers in een geval als dit in een bestemmingsplan mogen worden geregeld, leek te volgen uit de tussenuitspraak, die immers opdroeg “alsnog te regelen dat in ieder geval auto’s geen gebruik mogen maken van de in het plan voorziene onderdoorgang aan de Heilige Geeststraat.” In zijn annotatie stelt de auteur niettemin de vraag of het treffen van verkeersmaatregelen in een bestemmingsplan kan worden opgedragen.
Vertaalde titel van de bijdrageRules on land use do not belong under the rules on reviewing building permits included in a zoning plan
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerBR 2022/86
Pagina's (van-tot)518-521
Aantal pagina's4
TijdschriftBouwrecht
Volume2022
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - dec.-2022

Rechtszaken

TitelEen gebruiksverbod hoort niet thuis onder de bouwvoorschriften van een bestemmingsplan
Gerechtelijke instantieAfdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Datum uitspraak07/09/2022
ECLI IDECLI:NL:RVS:2022:2612
Case number202004403/5/R2

Citeer dit