Case report: Recall dermatitis at patch-test sites after oral provocation with mesalazine

Hester van der Valk*, Rick G. Pleijhuis, Carlijn L. Voorbij-Vierstra, Marie L.A. Schuttelaar

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
TijdschriftJournal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice
DOI's
StatusAccepted/In press - 29-sep.-2022

Citeer dit