Cash management organisation decision-making: economics, strategy and operations

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  15 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)155-166
  Aantal pagina's12
  TijdschriftCentral European Review of Economics and Management
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - jun-2020

  Citeer dit