Católicos: Resistance and Affirmation in Chicano Catholic History

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)214-215
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Ecclesiastical History
Volume61
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit