Catalysis in complex media: Analytical approaches and mechanisms in manganese catalysed oxidations

Vertaalde titel van de bijdrage: Gekatalyseerde reacties in complexe systemen

Onderzoeksoutput

2478 Downloads (Pure)

Samenvatting

In de afgelopen decennia heeft mechanistisch onderzoek naar mangaan gekatalyseerde oxidatie reacties in organische oplosmiddelen een uitgebreid inzicht opgeleverd in de manier waarop deze katalysatoren en diverse parameters de uitkomst van de katalyse beïnvloeden. Het begrijpen van het gedrag van deze katalysatoren in complexe systemen met water als oplosmiddel heeft veel minder aandacht gekregen vanwege de analytische complexiteit van deze systemen. De katalysator systemen gebaseerd op een mangaanzout en het tmtacn ligand met waterstofperoxide zijn typische voorbeelden. Op Mn-tmtacn gebaseerde katalysatoren zijn toegepast in gekatalyseerde oxidatie reacties op grote schaal, bijvoorbeeld bij het bleken van ruwe katoen en ook in huishoudelijk vaatwasmiddel. Het doel van het onderzoek dat beschreven wordt in dit proefschrift was om op moleculair niveau te begrijpen hoe en waarom deze Mn-tmtacn gebaseerde katalysatoren werken in complexe systemen met water als oplosmiddel en om de noodzakelijke analytische technieken te ontwikkelen om dergelijke systemen te kunnen onderzoeken. Een degelijk mechanistisch begrip van het effect van additieven, buffers, pH en de oxidatietoestand van de mangaan katalysatoren is verkregen door dit onderzoek. Verder, dit onderzoeksproject levert nieuwe innovatie in het gebied van het analyse van complex reactiemengsels. De toepassing van de DCDR (‘drop coating deposition Raman’) methode voor de analyse van reactiemengsels tijdens (organische) syntheses en voor het volgen van de voortgang van gekatalyseerde reacties wordt verkend. Hoewel DCDR spectroscopie recentelijk is toegepast om biologische vloeistoffen te onderzoeken, was de toepassing ervan in andere gebieden niet onderzocht. Een groot voordeel van het gebruik van deze methode bij het volgen van gekatalyseerde reacties is dat het snelle drogen van het monster zorgt voor het doen ophouden van de reactie, hetgeen de analyse op een later tijdstip na afloop van de reactie mogelijk maakt.
Vertaalde titel van de bijdrageGekatalyseerde reacties in complexe systemen
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Browne, Wesley, Supervisor
Datum van toekenning5-jun.-2015
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7907-4
Elektronische ISBN's978-90-367-7906-7
StatusPublished - 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gekatalyseerde reacties in complexe systemen: Analytical approaches and mechanisms in manganese catalysed oxidations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit