Catecholamines, parasympathetic stimuli, or cortisol for overwhelming sepsis?

A B Johan Groeneveld, Albertus Beishuizen, Margriet F C de Jong

OnderzoeksoutputAcademic

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1549-1550
Aantal pagina's2
TijdschriftCritical Care Medicine
Volume34
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mei-2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit