Catheter - tip oxigen-electrode: Reply

TC JANSEN, HN LAFEBER, HKA VISSER, G KWANT, WG Zijlstra

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)N11-N12
  Aantal pagina's2
  TijdschriftMedical & Biological Engineering & Computing
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit