Catholic Monroeism: U.S. Support for the Catholic Church During the Mexican Revolution

Anne M. Martínez*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)123-143
  Aantal pagina's21
  TijdschriftU.S. Catholic Historian
  Volume39
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - jan-2021

  Citeer dit