Causal connectives in discourse: A cross-linguistic perspective

Ted Sanders, Ninne Stukker

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  15 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)131-137
  Aantal pagina's7
  TijdschriftJournal of Pragmatics
  Volume44
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - jan.-2012

  Citeer dit