Causal relationships between improvements in software development processes and final software product quality

R. van Solingen, E.W. Berghout

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)41 - 52
TijdschriftThe Electronic Journal of Information Systems Evaluation
Volume11
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2008

Citeer dit