Oorzaken en gevolgen van glucocorticoide variatie in zebravinken

Blanca Jimeno Revilla

Onderzoeksoutput

840 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dieren leven in een wereld van constante verandering, en glucocorticoïde hormonen (zoals corticosteron & cortisol) spelen een belangrijke rol in het reageren op voorspelbare en onvoorspelbare uitdagingen vanuit hun omgeving. Gezien glucocorticoïde hormoonconcentraties aanzienlijk toenemen na een onvoorspelbare uitdaging worden deze hormonen vaak beschouwd als ‘stress hormonen’. Individuen, soorten, en populaties laten, echter, grote variatie zien in hun glucocorticoïde concentraties en het interpreteren van de oorzaken en gevolgen van deze variatie is nog steeds een omstreden kwestie. In dit onderzoek gebruiken we zebravinken die leven in buitenvolières, waarin we de mate van omgevingsuitdagingen manipuleren tijdens hun ontwikkeling en tijdens hun volwassen leven. We onderzochten omgevings- (temperatuur, tegenslag tijdens de ontwikkeling & foerageerkosten) en interne (geslacht, gewicht & glucose regulatie) factoren die de glucocorticoïde variatie aansturen en hiernaast hebben we enkele fysiologische mechanismen onderzocht die betrokken zijn bij het glucocorticoïde systeem. We concluderen dat de belangrijkste oorzaak van glucocorticoïde variatie het metabolisme is, gezien we gevonden hebben dat glucocorticoïden gemoduleerd worden in overeenstemming met veranderingen in energieverbruik (zoals psychologische stressoren, temperatuursveranderingen & foerageerkosten), in zowel gecontroleerde binnenomstandigheden als meer natuurlijke buitenvolières. Dit roept de vraag op of glucocorticoïden indicators zijn van ‘stress’, los van het effect van stressoren op het metabolisme, gezien we gevonden hebben dat de fysiologische reactie op een verlaging van de temperatuur niet te onderscheiden valt van de reactie op een psychologische stressor, welke het metabolisme op eenzelfde manier verhoogde. Ons werk biedt nieuwe inzichten op de interpretatie van glucocorticoïde variatie en ligt ten grondslag aan de noodzaak om de traditionele interpratie van glucocorticoïden als ‘stress’ indicatoren en dierwelzijn te herzien.
Vertaalde titel van de bijdrageOorzaken en gevolgen van glucocorticoide variatie in zebravinken
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Verhulst, Simon, Supervisor
  • Hau, Michaela , Supervisor, Externe Persoon
  • Breuner, C., Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  • Scheurink, Antonius, Beoordelingscommissie
  • Sachser, Norbert, Beoordelingscommissie, Externe Persoon
Datum van toekenning13-jul-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0735-7
Elektronische ISBN's978-94-034-0734-0
StatusPublished - 2018

Citeer dit