Caveat against the use of activated recombinant factor VII for intractable bleeding in cardiac surgery - Response

HGD Hendriks*, JMAA van der Maaten, JTM de Wolf, J van der Meer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1370-1371
Aantal pagina's2
TijdschriftAnesthesia and Analgesia
Volume94
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - mei-2002

Citeer dit