CC/EPB, A CHICKEN TRANSCRIPTION FACTOR OF THE LEUCINE-ZIPPER C/EBP FAMILY

CF CALKHOVEN, G AB, J WIJNHOLDS

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)4093-4093
Aantal pagina's1
TijdschriftNucleic Acids Research
Volume20
Nummer van het tijdschrift15
StatusPublished - 11-aug.-1992

Citeer dit