CD11c+ dendritic cells accelerate the rejection of older cardiac transplants via interleukin-17a

Rupert Oberhuber, Timm Heinbokel, Hector Rodriguez Cetina Biefer, Olaf Boenisch, Karin Hock, Roderick Bronson, Markus Wilhelm, Yoichiro Iwakura, Karoline Edtinger, Hirofumi Uehara, Markus Quante, Floris Voskuil, Felix Krenzien, Bendix Slegtenhorst, Reza Abdi, Johann Pratschke, Abdallah Elkhal, Stefan G. Tullius*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)122-131
Aantal pagina's10
TijdschriftCirculation
Volume132
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit