CD86 (B7-2) targeted immunotoxin: Safety and efficacy assessment in the rhesus monkey (Macaca mulatta)

WC Vooijs, HG Otten, L Van der Gouw, L Boon, M Jonker, F Stirpe, GC de Gast, M Ossevoort

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)248A-249A
Aantal pagina's2
TijdschriftBlood
Volume92
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 15-nov.-1998
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit