C/EBPα enters the nucleolus

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1229-30
Aantal pagina's2
TijdschriftCell Cycle
Volume9
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 1-apr-2010

Citeer dit