Cefpirome and continuous venovenous hemofiltration

TS van der Werf*, CA Stegeman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)831-831
Aantal pagina's1
TijdschriftIntensive Care Medicine
Volume26
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - jun.-2000

Citeer dit