Cell-free DNA as biomarker in Hodgkin lymphoma patients

G. W. Tan, M. M. Terpstra, K. Kok, A. Diepstra, A. van den Berg, W. Plattel

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)89-89
Aantal pagina's1
TijdschriftKlinische Pädiatrie
Volume232
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - mrt-2020

Citeer dit