CELL KINETIC-BEHAVIOR OF A SYNCHRONIZED POPULATION OF ERYTHROID PRECURSOR CELLS-INVITRO

W NIJHOF*, PK WIERENGA, J PIETENS, R BLOEM

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)629-639
  Aantal pagina's11
  TijdschriftCell and tissue kinetics
  Volume17
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusPublished - 1984

  Citeer dit