Cells of origin of propriospinal fibers and of fibers ascending to supraspinal levels. A HRP study in cat and Rhesus monkey

Ineke Molenaar, H.G.J.M., Kuypers

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

157 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)429-450
Aantal pagina's22
TijdschriftBrain Research
Volume152
DOI's
StatusPublished - 1978
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit