CELLULAR AND HUMORAL RESPONSES TO VARICELLA-ZOSTER VIRUS IN PATIENTS WITH AUTOIMMUNE DISEASES

C. Rondaan, A. de Haan, G. Horst, J. C. Hempel, C. van Leer, S. van Assen, M. Bijl, J. Westra, Nicolaas Bos

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)269-269
Aantal pagina's1
TijdschriftAnnals of the Rheumatic Diseases
Volume72
StatusPublished - jun-2013

Citeer dit