Cerebral oxygenation in newborn infants at risk

Elisabeth Anna Verhagen

Onderzoeksoutput

959 Downloads (Pure)

Samenvatting

Een verminderd zuurstofgehalte in de hersenen van te vroeg geboren baby’s kan hersenschade tot gevolg hebben. UMCG-promovendus Elise Verhagen onderzocht het zuurstofgehalte in de hersenen van te vroeg geboren baby’s en de precieze gevolgen ervan. De gebruikte onderzoeksmethode, near-infrared spectroscopy (NIRS), lijkt een bruikbare methode te zijn om een verstoorde zuurstofvoorziening in de hersenen van te vroeg geboren baby’s vast te stellen. Verhagen vond nieuwe aanwijzingen dat roken tijdens de zwangerschap slecht is voor de zuurstofvoorziening van de hersenen van de pasgeboren baby. Daarmee biedt het onderzoek een nieuwe, extra reden om vrouwen dringend te adviseren te stoppen met roken voor zij zwanger raken, of in het geval direct te stoppen met roken zodra ze weten dat ze zwanger zijn. Roken tijdens de zwangerschap leidt tot een hogere zuurstofextractie in de hersenen bij te vroeg geboren baby’s in de eerste dagen na de geboorte, zo stelt Verhagen vast. Een hogere zuurstofextractie kan een aanwijzing zijn van een te lage bloeddoorstroming van de hersenen. De promovenda concludeert tevens dat het zuurstofgehalte in de hersenen tijdens de eerste dagen na de geboorte bij te vroeg geboren baby’s is geassocieerd met de neurologische ontwikkeling op 2- tot 3-jarige leeftijd. Relatief hoge en lage waarden zijn gerelateerd aan een slechtere cognitie. Een hoge zuurstofextractie is gerelateerd aan een slechtere motorische uitkomst.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Bos, Arie, Supervisor
Datum van toekenning7-nov-2012
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036757232
Elektronische ISBN's9789036757553
StatusPublished - 2012

Citeer dit