Cerebral Perfusion Changes in Chronic Subdural Hematoma

M.J.H. Aries, Karol P. Budohoski, Zwany Metting, Joukje van der Naalt

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
15 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1680-1680
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Neurotrauma
Volume30
Nummer van het tijdschrift19
DOI's
StatusPublished - 1-okt-2013

Citeer dit