CEREBROSPINAL-FLUID SHUNTING FOR HYDROCEPHALUS - A RETROSPECTIVE ANALYSIS

JDM Metzemaekers, JWF BEKS, JS VANPOPTA

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)75-78
  Aantal pagina's4
  TijdschriftActa Neurochirurgica
  Volume88
  Nummer van het tijdschrift3-4
  StatusPublished - 1987

  Citeer dit