Cerebrospinal fluid tau levels in frontotemporal dementia

Marcel M Verbeek, Yolande A Pijnenburg, Niki S Schoonenboom, Berry P. H. Kremer, Philip Scheltens

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Samenvatting

author reply on page 657
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)656-657
Aantal pagina's2
TijdschriftAnnals of Neurology
Volume58
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - okt.-2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit