Certificering en vermogensstructuur

W. van der Scheer, E. Sterken

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

103 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)500-508
Aantal pagina's9
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume74
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - 2000

Citeer dit