CESAM, Het CCSO jaarmodel van de Nederlandse economie

Elmer Sterken, Simon Kuipers, Ben Jongbloed, Gerard Kuper

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
UitgeverijWolters-Noordhoff
StatusPublished - 1988

Citeer dit