Chagas, a cardiomyopathy emerging from obscurity

B. Daan Westenbrink*, J. Herre Kingma

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)355-357
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume17
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - apr.-2015

Citeer dit