Challenging natural monopolies: assessing market power of gas transmission system operators for cross-border capacity

Jann Keller*, Gerard Kuper, Machiel Mulder

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
76 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
TijdschriftEnergy Policy
Volume170
Nummer van het tijdschrift113228
DOI's
StatusPublished - nov.-2022

Citeer dit