Challenging practices: Challenging behaviour in people with Profound Intellectual and Multiple Disabilities and its consequences for practice

Petra Poppes

Onderzoeksoutput

6653 Downloads (Pure)

Samenvatting

Gedragsproblemen komen veel voor bij kinderen en volwassenen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EVMB), blijkt uit het promotieonderzoek van Petra Poppes. Het gaat dan om verschillende uitingsvormen: zelfverwondend gedrag, stereotype gedrag, teruggetrokken gedrag en agressief/destructief gedrag. Veel van deze typen gedragingen komen dagelijks of zelfs elk uur voor maar opvallend is dat begeleiders ervan uit gaan dat deze gedragingen geen grote gevolgen hebben voor kinderen en volwassenen met EVMB. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het gedrag gezien wordt als deel van de persoon, het gedrag is bij iemand gaan ‘horen’ of is in gedachten deel geworden van de beperking. Uit het onderzoek blijkt verder dat gedragsproblemen die wel gesignaleerd worden in de dagelijkse praktijk in meer dan de helft van de gevallen niet worden beschreven in het persoonlijk plan. Dat betekent ook dat er geen duidelijke afspraken zijn omtrent het voorkomen of verminderen van dergelijk gedrag. Een interventie gericht op kennisoverdracht over de mogelijke verklaringen voor- en gevolgen van gedragsproblemen is vervolgens ontwikkeld en in de praktijk geimplementeerd. De resultaten hiervan laten zien dat zorgprofessionals na het volgen van de interventie gedrag als ernstiger beoordelen, maar dit effect is beperkt. Verder onderzoek naar de wijze waarop het bewustzijn van zorgprofessionals ten aanzien van gedragsproblemen vergroot kan worden is belangrijk want het is geen optie eventuele gedragsproblemen niet op te merken en/of niet te behandelen. Dit leidt namelijk tot een situatie waarin we mensen met EVMB niet kunnen ondersteunen bij het behalen van hun levensdoelen en doelen die van belang zijn voor hun familie.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Vlaskamp, Carla, Supervisor
  • van der Putten, Annette, Co-supervisor
Datum van toekenning10-sep.-2015
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789462286771
StatusPublished - 2015

Citeer dit