Change-Over Clinical Trial with Binary Data: Mixed-Model-Based Comparison of Tests

Vaclav Fidler

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  13 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1063-1070
  Aantal pagina's8
  TijdschriftBiometrics
  Volume40
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 1984

  Citeer dit