Changes in biochemistry and gen expression in senescing shoots of Arabidopsis thaliana

L.J. De Kok, M.J. Dalling, M. Graham

Onderzoeksoutput: Meeting AbstractAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)suppl. 1, 18
TijdschriftActa Botanica Neerlandica
Volume36
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1987

Citeer dit