Changes in glomerular structure after sexual maturation and seawater adaptation in males of the euryhaline teleost Gasterosteus aculeatus L

A.J.H. de Ruiter*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  22 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1-20
  Aantal pagina's20
  TijdschriftCell and Tissue Research
  Volume206
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit