Changes in situational and dispositional factors as predictors of job satisfaction

Anita C. Keller, Norbert K. Semmer

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)88-98
Aantal pagina's11
TijdschriftJournal of Vocational Behavior
Volume83
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - aug-2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit