Changes in socio-economic differences in adolescent self-reported health between 15 and 19 years of age: A longitudinal study

F. Salonna*, J. P. van Dijk, A. M. Geckova, M. Bacikova-Sleskova, J. W. Groothoff, S. A. Reijneveld

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)380-383
Aantal pagina's4
TijdschriftPublic Health
Volume128
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - apr-2014

Citeer dit