Het directe effect van een rijksmonumentenstatus op transactieprijzen van woningen: Verandering van economische waardering van monumentenstatus tussen 1990 en 2015

Maaike Middendorp, Mark van Duijn

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

252 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageChanges in the economic valuation of listed built monuments between 1990 and 2015: The direct effect of listed built monuments on transaction prices of residential properties
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)19-26
Aantal pagina's8
TijdschriftReal Estate Research Quaterly
Volume16
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - dec-2017

Citeer dit