Changing for good: Transforming existing organizations into sustainable enterprises

Onderzoeksoutput

563 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hoe kunnen bestaande organisaties het proces van duurzaam ondernemen stimuleren en in stand houden?
Omdat duurzame ontwikkeling niet kan plaatsvinden zonder duurzame organisaties is inzicht in hoe organisaties verduurzaamt kunnen worden essentieel. Dit onderzoek is gebaseerd op de literatuur over duurzaam ondernemerschap en analyseert hoe bestaande organisaties de transitie naar duurzame ondernemingen kunnen maken. De activiteiten van een duurzame onderneming komen overeen met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Onderzoek context

Het onderzoek is gebaseerd op empirische observaties die voortvloeien uit een tweejarige etnografische studie bij een woningcorporatie. Deze woningcorporatie implementeerde een nieuwe strategie met het doel de volledige portefeuille energieneutraal te maken. In 2050 moeten alle Nederlandse woningen energieneutraal en aardgasvrij zijn. Deze transitie van ‘normaal’ huis naar een energieneutraal huis dwingt woningcorporaties om veel veranderingen door te voeren. Dat betekent o.a., veranderen van de manier waarop ze zich organiseren, de manier waarop ze omgaan met huurders en de manier waarop ze denken over sociale impact. Achteraf gezien hadden niet alle woningbouwcorporaties bij de eerste verbouwingen genoeg oog voor de impact op de bewoners.

Resultaten

In dit promotieonderzoek zijn vier belangrijke aspecten geïdentificeerd waarop bestaande organisaties het duurzame ondernemerschapsproces kunnen initiëren: 1. Leiderschap i.e. een veranderaar die de duurzaamheidstransitie kan starten en die een netwerk van externe belanghebbenden kan opbouwen; 2. Het beslissingsproces, waardoor interne organisatie-identiteiten kunnen worden afgestemd op externe organisatie-eisen; 3. Responsieve benadering van duurzaamheid te hanteren in tegenstelling tot een primair proactieve of reactieve houding ten opzichte van milieu- of sociale interventies; 4. Gezamenlijke innovatie-initiatieven, die organisaties helpen bij het herformuleren van het duurzaamheidsprobleem.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • de Jong, Gjalt, Supervisor
  • Long, Tom, Co-supervisor
Datum van toekenning16-sep-2020
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-2452-1
Elektronische ISBN's978-94-034-2451-4
DOI's
StatusPublished - 2020

Citeer dit