Changing surgical treatments of thumb carpometacarpal osteoarthritis

Mike Ruettermann*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  27 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)533-535
  Aantal pagina's3
  TijdschriftJournal of Hand Surgery (European volume)
  Volume45
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusPublished - 1-jun-2020

  Citeer dit