Chaos: een nieuw superparadigma.

G.J. Stavenga

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)73 - 76
Aantal pagina's4
TijdschriftWijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap
Volume3
StatusPublished - 1994

Citeer dit