Chaperoned by Prebiotic Inorganic Polyphosphate Molecules: An Ancient Transcription-Independent Mechanism to Restore Protein Homeostasis

Harm H. Kampinga*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)685-687
Aantal pagina's3
TijdschriftMolecular Cell
Volume53
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 6-mrt-2014

Citeer dit