Characterization and regulation of Protocadherin-1: a novel gene for asthma

Henk Koning

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

189 Downloads (Pure)

Samenvatting

Astma is een chronische ziekte van de luchtwegen die zich uit in kortademigheid en overgevoelige luchtwegen voor prikkels zoals mist en rook. Het is een complexe ziekte, die kan ontstaan door erfelijke aanleg, maar ook door omgevingsfactoren, zoals huismijt en sigarettenrook. UMCG-promovendus Henk Koning onderzocht de interactie tussen erfelijke aanleg voor astma, door specifiek te kijken naar het gen Protocadherine-1, en omgevingsfactoren. In 2009 werd ontdekt dat het gen Protocadherine-1 een wezenlijke rol speelt bij het ontstaan van astma. Uit het onderzoek van Koning blijkt nu dat in families waarin gerookt wordt de rol van Protocadherine-1 nog groter wordt. Dit gen kan dus mogelijk verklaren waarom astmapatiënten zo gevoelig zijn voor sigarettenrook. In een diermodel kon deze bevinding worden bevestigd: wanneer muizen sigarettenrook inademen, neemt in hun longen de expressie van Protocadherine-1 direct af. Dat astma en eczeem relatief vaak samen voorkomen, is al lange tijd bekend. Koning ontdekte dat Protocadherine-1 niet alleen betrokken is bij het ontstaan van astma, maar ook van eczeem. Daarmee vergroot hij het inzicht in de samenhang tussen beide aandoeningen. Ook vond hij een interactie van Protocadherine-1 met SMAD3, een recent ontdekt nieuw astma-gen. Hij veronderstelt dat de producten van deze genen samen een belangrijke rol kunnen spelen bij het gezond houden van de luchtwegbekleding en daarmee de longen. Nader onderzoek naar de interactie van Protocadherine-1 en SMAD3 kan wellicht bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuw astmamedicijn.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Koppelman, Gerard, Supervisor
  • van Oosterhout, Antoon, Supervisor
  • Postma, D.S. , Supervisor
  • Nawijn, Martijn, Co-supervisor
Datum van toekenning21-nov-2012
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036758659
StatusPublished - 2012

Citeer dit