CHARACTERIZATION OF SILVER COMPOUNDS OF SOME SULFANILAMIDE DERIVATIVES

HB KLASEN

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)855-861
Aantal pagina's7
TijdschriftArchiv der pharmazie
Volume311
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 1978

Citeer dit