CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE WITH SEX-LINKED INHERITANCE, LINKAGE STUDIES AND ABNORMAL SERUM ALKALINE-PHOSPHATASE LEVELS

CJD WEERDT*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  18 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)336-344
  Aantal pagina's9
  TijdschriftEuropean Neurology
  Volume17
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit