Charge Recombination Suppressed by Destructive Quantum Interference in Heterojunction Materials

Roel Tempelaar, L. Jan Anton Koster, Remco W. A. Havenith, Jasper Knoester, Thomas L. C. Jansen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Zoekresultaten