Charge state of low energy reflected particles

A.L. Boers*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  47 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)98-106
  Aantal pagina's9
  TijdschriftNuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B-Beam Interactions with Materials and Atoms
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1984

  Citeer dit