Cheilitis caused by contact allergy to toothpaste containing stannous (tin) - two cases

Cynthia C A van Amerongen, Anton de Groot, Rob Volkering, Marie L A Schuttelaar*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

124 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)126-+
Aantal pagina's4
TijdschriftCONTACT DERMATITIS
Volume83
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusPublished - aug-2020

Citeer dit